Een toegankelijke website voor iedere gebruiker

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zijn richtlijnen die opgesteld zijn voor digitale toegankelijkheid. Een website moet door iedereen te gebruiken zijn. Ook als je een beperking hebt. Denk aan mensen die doof of slechtziend zijn, mensen die geen muis kunnen gebruiken of mensen met concentratieproblemen. Maar vergeet ook niet de tijdelijke beperkingen. Je kunt je hand breken of net geopereerd zijn aan je ogen. Hierdoor moet je op een andere manier door een website navigeren. Met een accessibility review checken wij of jouw website toegankelijk is voor iedereen.

Browsing on a mobile phone with simulation gloves to test accessibility

Waarom doe je een accessibility review?

  • Je bereik wordt groter, omdat nu echt iedereen jouw website kan bezoeken. 

  • Je website wordt beter vindbaar in de zoekmachines, omdat deze beter te scannen is.

  • Je verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van je website, waardoor de kans op een conversie stijgt.

  • Het is wettelijk verplicht voor overheidsinstellingen en gemeenten om vanaf 2019 volledig drempelvrij te zijn.

Ontdek meer over digitale toegankelijkheid

Meld je aan voor onze gratis masterclass op woensdag 4 oktober in Amsterdam.

Digitale toegankelijkheid verbeteren in 5 stappen

Een complete accessibility review bestaat bij ons uit 5 stappen. Voor optimaal resultaat doorloop je al deze onderdelen. Afhankelijk van het resultaat kun je er ook voor kiezen om direct na het rapport (stap 2) een toegankelijkheidsverklaring op te laten stellen (stap 5).

Stap 1. Onderzoek naar huidige toegankelijkheid

We onderzoeken of de website praktisch toegankelijk is met tools en apparaten die ook door mensen met een beperking gebruikt worden. Hiervoor gebruiken we onze accessibility toolkit. Uiteraard controleren we ook of de website voldoet aan de verplichte toegankelijkheidseisen volgens de WCAG.

Tab focus op een website
Voorbeeld van een tab focus volgorde analyse op een website

Stap 2. Rapport opstellen voor verbeteringen

Onze bevindingen presenteren we in een rapport. Hierin staan quick wins die een ervaren developer snel kan doorvoeren. Ook doen we suggesties voor structurele oplossingen die meer langetermijnplanning vragen. Je kunt met dit rapport terecht bij ons of bij een andere development partij. 

Stap 3. Verbeteringen doorvoeren in jouw website

Voor het doorvoeren van zowel de quick wins als de structurele oplossingen, ben je bij ons development team aan het juiste adres. Het kan zijn dat de quick wins niet voldoende zijn om jouw website naar het juiste niveau te tillen. Soms zijn meer structurele oplossingen nodig, of moeten we een zijstap doen om daarna weer vooruit te kunnen. Zo’n zijstap kan zijn dat we de performance van je website verbeteren, of een interactieontwerper laten meedenken over de gebruikersinterface van je product. Onze projectmanagers helpen en begeleiden je graag op het verbetertraject.

Contrast check van een accessibility review van een website
Voorbeeld van een check of het contrast op de webpagina hoog genoeg is zodat iedereen het kan lezen.

Stap 4. Testen en herevalueren

Nadat we de verbeteringen door hebben gevoerd, testen we jouw website of app opnieuw op toegankelijkheid. De verbeteringen zorgen ervoor dat jouw score hoger is en voldoet aan de digitale toegankelijkheidseisen.

Stap 5. Toegankelijkheidsverklaring opstellen en indienen

Om aan te tonen dat je jouw website hebt laten controleren op toegankelijkheid, ontvang je van ons een officiële toegankelijkheidsverklaring. Dit document is opgesteld volgens het model van de Nederlandse overheid, waarbij jouw website een nalevingsstatus toegekend krijgt. De status geeft aan hoe toegankelijk jouw site of app is en welke acties er eventueel gepland staan om jouw site of app toegankelijk te maken. De toegankelijkheidsverklaring plaats je op je website en dien je in bij toegankelijkheidsverklaring.nl.

Voorbeeld van een fragment uit een toegankelijkheidsverklaring
Voorbeeld van een fragment uit een toegankelijkheidsverklaring
Fantastisch om samen te werken! Erg goede kwaliteit als uitkomst van onze toegankelijkheidsreview met oog voor detail.

Dave Calnan

Workvivo

Waarom bij De Voorhoede een toegankelijkheidsonderzoek doen?

Onze developers hebben veel ervaring met het bouwen en toegankelijk maken van websites. We kunnen de resultaten daarom goed interpreteren en omzetten naar technische oplossingen. Dat is techniek op maat, afgestemd op de doelgroep en het budget want een wondermiddel is er niet. 

Je kunt uiteraard ook zelf een toegankelijkheidsonderzoek doen. Maar je eigen website op de WCAG checken, is een beetje als een slager die zijn eigen vlees keurt.

Er zijn diverse partijen die een toegankelijkheidsonderzoek voor je kunnen doen. Het voordeel is dat wij de toegankelijkheid van jouw website of app ook echt kunnen verbeteren. Niet elk onderzoeksbureau heeft de expertise in huis om dit zelf te doen.

Wet Digitale Toegankelijkheid

Wetgeving die toegankelijkheid regelt valt uiteen in twee delen: wetgeving voor de (semi)overheid en wetgeving voor bedrijven. Sinds 1 juli 2018 geldt het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Hierin wordt bepaald dat alle websites en apps van de (semi)overheid toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Dit geldt ook voor intranetten die live gaan of substantieel worden aangepast na deze datum. Het besluit is gebaseerd op de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, die sinds 22 december 2016 van kracht is.

Sinds 1 januari 2017 geldt daarnaast de gewijzigde ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ (Wgbh/cz). Deze bepaalt dat websites van bedrijven waar goederen en diensten aangeboden worden, toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Als een website niet toegankelijk is, kan de burger een beroep doen op deze wet en vragen om aanpassingen. Wordt de burger niet gehoord, dan kan deze naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.

Oftewel: toegankelijk is de norm en als je als bedrijf wil afwijken, heb je daar goed onderbouwde redenen voor nodig. Wat een goed onderbouwde reden is, is vaag. Aanpassingen worden gedefinieerd als ‘eenvoudige voorzieningen’. Als het verbeteren van toegankelijkheid ‘onevenredig belastend’ is, hoeft het niet, bijvoorbeeld als de aanpassing veel tijd en geld kost. Als voorbeeld: de Rabobank moest in 2017 de internetbankieren app toegankelijk maken na een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens.

Voor wie geldt de wetgeving?

  • Het besluit geldt alleen voor de (semi)overheid:

  • Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties, bijvoorbeeld landelijke overheid, waterschappen en gemeenten;

  • Publiekrechtelijke instellingen, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Nederlandse bank, Bureau Jeugdzorg en Staatsbosbeheer;

  • Samenwerkingsverbanden hiervan.

  • De Wet gelijke behandeling geldt voor zowel (semi)overheid als bedrijven.

Eisen aan een website

De verplichtingen van een overheidswebsite om te voldoen aan het besluit, valt uiteen in twee delen:

Uitzonderingen

Er gelden specifieke situaties en uitzonderingen. Leidend hierbij is dat alles toch zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt moet worden. Een voorbeeld: een schilderij met een laag contrast hoeft niet toegankelijk gemaakt te worden, omdat dit de integriteit van het kunstwerk aantast.

European Accessibility Act 2025

In juni 2025 gaat de European Accessibility Act in. Dat betekent dat alle Europese websites, zowel overheden als niet-overheden, digitaal toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. De toegankelijkheidseisen zullen overeenkomen met die van de WCAG. Kleine ondernemingen worden waarschijnlijk vrijgesteld van bepaalde verplichtingen. 

De details van de European Accessibility Act worden nog verder uitgewerkt. Wel is duidelijk dat deze wet er gaat komen. Wees er daarom tijdig bij en begin nu aan het toegankelijk maken van jouw website.  

Een accassibility review laten uitvoeren?

We vertellen je graag mee over onze aanpak