Een toegankelijke website voor iedere gebruiker

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) zijn richtlijnen die opgesteld zijn voor digitale toegankelijkheid. Een website moet door iedereen te gebruiken zijn. Ook als je een beperking hebt. Denk aan mensen die doof of slechtziend zijn, mensen die geen muis kunnen gebruiken of mensen met concentratieproblemen. Dan hebben we het nog niet eens gehad over tijdelijke beperkingen. Je kunt je hand breken of net geopereerd zijn aan je ogen. Hierdoor moet je op een andere manier door een website navigeren.

Aan de hand van de WCAG richtlijnen check je of jouw website toegankelijk is voor iedereen.

4 redenen om een accessibility review check te laten doen

 • Je bereik wordt groter, omdat nu echt iedereen jouw website kan bezoeken. 
 • Je website wordt beter vindbaar in de zoekmachines, omdat deze beter te scannen is.
 • Je verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van je website, waardoor de kans op een conversie stijgt.
 • Het is wettelijk verplicht voor overheidsinstellingen en gemeenten om vanaf 2019 volledig drempelvrij te zijn.
Video OVI met Audiodescriptie

Wat houdt een accessibility check in?

Bij een accessibility check controleren we je website op een aantal punten:

 • We kijken of de website voldoet aan de verplichte toegankelijkheidseisen.
 • We onderzoeken of de website praktisch toegankelijk is met tools en apparaten die ook door mensen met een beperking gebruikt worden. Hiervoor gebruiken we onze accessibility toolkit.
 • Onze bevindingen presenteren we in een rapport. Hierin staan quick wins die een ervaren developer snel kan doorvoeren. Ook doen we suggesties voor langetermijnverbeteringen.

Wij helpen je graag bij langetermijnverbeteringen. Soms zijn meer structurele oplossingen nodig, of moeten we een zijstap doen om daarna weer vooruit te kunnen. Zo’n zijstap kan zijn dat we de performance van je website verbeteren, of een interactieontwerper laten meedenken over de gebruikersinterface van je product. Samen kunnen we je helpen hier plannen voor te maken. En aan de oplossing werken we natuurlijk graag mee.

Fantastisch om samen te werken! Erg goede kwaliteit als uitkomst van onze toegankelijkheidsreview met oog voor detail.

Dave Calnan

Workvivo

Zelf een toegankelijkheidsonderzoek doen?

Dat kan. Alle informatie hierover is vrij beschikbaar. Ons voordeel: we hebben veel ervaring met het bouwen en toegankelijk maken van websites. We kunnen de resultaten daarom goed interpreteren en omzetten naar technische oplossingen. Dat is techniek op maat, afgestemd op de doelgroep en het budget want een wondermiddel is er niet.

Klaar voor een second opinion?

We denken graag mee over hoe we jouw website toegankelijker kunnen maken

Achtergrondinformatie

Wetgeving die toegankelijkheid regelt valt uiteen in twee delen: wetgeving voor de (semi)overheid en wetgeving voor bedrijven. Sinds 1 juli 2018 geldt het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Hierin wordt bepaald dat alle websites en apps van de (semi)overheid toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Dit geldt ook voor intranetten die live gaan of substantieel worden aangepast na deze datum. Het besluit is gebaseerd op de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, die sinds 22 december 2016 van kracht is.

Sinds 1 januari 2017 geldt daarnaast de gewijzigde ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ (Wgbh/cz). Deze bepaalt dat websites van bedrijven waar goederen en diensten aangeboden worden, toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Als een website niet toegankelijk is, kan de burger een beroep doen op deze wet en vragen om aanpassingen. Wordt de burger niet gehoord, dan kan deze naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.

Oftewel: toegankelijk is de norm en als je als bedrijf wil afwijken, heb je daar goed onderbouwde redenen voor nodig. Wat een goed onderbouwde reden is, is vaag. Aanpassingen worden gedefinieerd als ‘eenvoudige voorzieningen’. Als het verbeteren van toegankelijkheid ‘onevenredig belastend’ is, hoeft het niet, bijvoorbeeld als de aanpassing veel tijd en geld kost. Als voorbeeld: de Rabobank moest in 2017 de internetbankieren app toegankelijk maken na een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens.

Voor wie geldt de wetgeving?

 • Het besluit geldt alleen voor de (semi)overheid:
  • Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties, bijvoorbeeld landelijke overheid, waterschappen en gemeenten;
  • Publiekrechtelijke instellingen, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Nederlandse bank, Bureau Jeugdzorg en Staatsbosbeheer;
  • Samenwerkingsverbanden hiervan.
 • De Wet gelijke behandeling geldt voor zowel (semi)overheid als bedrijven.

Eisen aan een website

De verplichtingen van een overheidswebsite om te voldoen aan het besluit, valt uiteen in twee delen:

Uitzonderingen

Er gelden specifieke situaties en uitzonderingen. Leidend hierbij is dat alles toch zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt moet worden. Een voorbeeld: een schilderij met een laag contrast hoeft niet toegankelijk gemaakt te worden, omdat dit de integriteit van het kunstwerk aantast.

European Accessibility Act

In juni 2025 gaat de European Accessibility Act in. Dat betekent dat alle Europese websites, zowel overheden als niet-overheden, digitaal toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. De toegankelijkheidseisen zullen overeenkomen met die van de WCAG. Kleine ondernemingen worden waarschijnlijk vrijgesteld van bepaalde verplichtingen. 

De details van de European Accessibility Act worden nog verder uitgewerkt. Wel is duidelijk dat deze wet er gaat komen. Wees er daarom tijdig bij en begin nu aan het toegankelijk maken van jouw website.  

Een accassibility review laten uitvoeren?

We vertellen je graag mee over onze aanpak