Impact met missie-gedreven organisaties en producten

We zien het als onze taak om klanten te helpen succesvolle nieuwe producten te creëren en hun bedrijf daarmee te verbeteren. Door ons te focussen op missie-gedreven organisaties en producten, vergroten we onze impact op de wereld.

Wat kwalificeert als een missie-gedreven organisatie of product?

Missie-gedreven organisaties en producten streven niet alleen naar aandeelhouderswinst. Deze bedrijven houden rekening met alle stakeholders, waaronder mens, maatschappij en milieu. Wij beschouwen de volgende bedrijven als missie-gedreven: 

A group of 10 people standing in nature with trees in the background
De Voorhoede op een boomplant event van Life Terra

1. Non-profit organisaties

Non-profitorganisaties zijn van zichzelf al missie-gedreven. Ze zijn opgericht om problemen voor stakeholders op te lossen. Wij ondersteunen en werken voor meerdere non-profitorganisaties, waaronder Life Terra (op een missie om 500 miljoen nieuwe bomen te planten voor Europa), de Plastic Soup Surfer (beoogt te voorkomen dat plasticvervuiling in ons milieu terechtkomt) en Tech Me Up (fonds om technisch onderwijs voor iedereen beschikbaar maken).

Developers op kantoor bij De Voorhoede. Over de foto is het logo geplaatst van Certified B Corporation
De Voorhoede is een gecertificeerde B Corporation

2. Bedrijven gecertificeerd als missie-gedreven

Bedrijven die wel winst nastreven, maar zich er ook toe verbinden rekening te houden met stakeholders in hun doelstellingen en besluitvorming, kunnen als missie-gedreven worden gecertificeerd. De bekendste wereldwijde standaard is de B Corp-certificering. Een voorbeeld van een B Corp waarvoor we hebben gewerkt, is Share.eu - een sociale onderneming waar elk product een donatie bevat. We zijn erg trots om te zeggen dat De Voorhoede B Corp-gecertificeerd is sinds 2023. We erkennen dat er meer purposeful certificeringen zijn, zoals Hilfswerft en Economy for the Common Good.

Cars on a fossil-free charging station
Green Caravan zet zich in om het laden van elektrische auto's fossiel-vrij te maken

3. Producten met een impact business model

We gebruiken de definitie van B Corp : “Impact-bedrijfsmodellen zijn de manieren waarop een bedrijf is ontworpen om een ​​specifiek positief voordeel/resultaat te creëren voor een van zijn belanghebbenden. Ze kunnen gebaseerd zijn op hun product, een bepaald proces of bepaalde activiteit, of de structuur van het bedrijf. [...] ze zijn specifiek, materieel, verifieerbaar, duurzaam en buitengewoon”. Voorbeelden van onze klanten met een impact business model zijn de MedGuide Company (verkeerd medicijngebruik uitbannen) en de Green Caravan (laden van elektrische auto's fossiel-vrij maken).

Tot wel 10% impactkorting

We helpen je graag om impact te maken. Als je een non-profit of missie-gedreven bedrijf bent of een missie-gedreven project wilt starten, kom je in aanmerking voor onze impactkorting. Daarmee bespaar je tot wel 10% op de ontwikkelkosten.

Klaar om impact te maken?

Neem contact op met onze Head of Sales & Operations Nena om de mogelijkheden voor jouw project te bespreken.