Tijdens het uitwerken van een idee voor een nieuw product of service, kom je tot allerlei waardevolle ideeën en inzichten. Deze kennis zit in jouw hoofd en het geheugen van de belangrijkste stakeholders. Hoe kan je al deze inzichten gebruiken voor het maken van een realistische projectinschattingen? En als je start aan de ontwikkelfase, hoe zorg je dat alles wordt overgedragen aan het projectteam? Voor het faciliteren van een efficiënte én interactieve kick-off van een project ontwikkelden wij het Inventory Canvas.

Heb je een vraag over het Inventory Canvas?

Onze CTO Jasper kan je alles over het gebruik hiervan vertellen. Plan meteen zelf een afspraak of stuur een bericht.

Wanneer gebruik je het Inventory Canvas?

Bij de start van een nieuw digitaal project. Dat kan als je input kan gebruiken voor het schrijven van een projectplan. Na een halve dag heb je al een eerste gevoel bij de haalbaarheid en complexiteit van jouw product of idee. Je kan het Canvas ook invullen nadat je plan en budget zijn goedgekeurd en je van start kan met het daadwerkelijke ontwikkelen. In dat geval gebruik je het Canvas als kick-off met je projectteam.

Invullen van het Inventory Canvas

Wie doen er mee met het invullen van een Inventory Canvas?

Bij het invullen van het Canvas zijn er vier verschillende rollen: De facilitator, beslisser, stakeholders en het product team. 

  • De facilitator is degene die het proces uitlegt en faciliteert.
  • De beslisser wijs je voorafgaand of aan het begin van de workshop aan. Wanneer het tijd is om een knoop door te hakken, bepaalt diegene richting.
  • De belangrijkste stakeholders sluiten aan om alle wensen en ideeën in te brengen.
  • De productteamleden geven input vanuit zijn of haar expertise en brengen eerste oplossingsrichtingen aan.

Wat haal je eruit?

Als je het Inventory Canvas volledig hebt ingevuld, heb je op een systematische manier het volledige project belicht. Dit zorgt ervoor dat jouw stakeholders en productteam met de neuzen dezelfde kant op staan. Ook ga je met je team eerste oplossingsrichtingen schetsen en breng je de tijdslijnen en afhankelijkheden in kaart. Hierdoor heb je aan het einde van de sessie een indicatie van haalbaarheid en complexiteit van jouw project. Oftewel, alle informatie op tafel voor een goede projectstart!